GARGANTA


GARGANTA

LARINGE HUMANA TAMANHO REAL C/ CARTILAGEM EM 5 PARTES

GARGANTA

LARINGE COM LINGUA E MANDÍBULA EM 5 PARTES

GARGANTA

LARINGE HUMANA AMPLIADA C/ CARTILAGEM EM 5 PARTES

GARGANTA

LARINGE FUNCIONAL 3,5X O TAMANHO NATURAL

GARGANTA

GARGANTA AMPLIADA EM 3 PARTES